Selvforsvarsseminar for instruktører og sortbælter i Næstved.  

Lørdag d. 20-2 var der indkaldt til selvforsvars-seminar i Næstved.

Lars Andersen 6. dan Joshinkan Isshin ryu, var i Næstved for at undervise i teoretisk og praktisk selvforsvar.

Lars underviser til daglig på politiskolen.

Lars har i mange år studeret og analyseret mange volds episoder. Han har set på hvad der sker, og hvordan folk reagerer i voldssituationer, både dem der yder volden og dem det går ud over. Lars fortalte om mange af de ting man bør tage hensyn til i situationer, hvor det kan komme til voldshandlinger.

Igennem dagen blev der også stillet flere dilemmaer.

Hvordan takler at nogle kan føle sig provokeret af karate reklamer, hvad er nødvendig og lovlig nødværge, og meget mere.

Klubbernes instruktører blev udfordret både teoretisk og praktisk.