Kampregler ved semikontakt karatestævner


KAMPAREALET:
 Kamparealet skal være kvadratisk med en sidelængde på 6 x 6 meter til 8 x 8 meter. Kamparealet kan
forsynes med måtte (Tatami) Kamparealet skal være plant og uden hindringer.

SCORING:
Der kæmpes til et point (ippon) eller to halve point (waza-ari)

KAMPTID:
Kamp tiden er 2 min. Tiden stoppes kun af kamplederen.

FORLÆNGELSE:
Er der ikke fundet en vinder inden for ordinær kamptid, kan kampen forlænges med yderligere 2 min. Der kan maximalt forlænges to gange. Dvs. ordinær kamp samt maximalt to forlængelser. Point og advarsler som er tildelt i ordinær kamp følger med i forlængelsen. Er der ikke fundet en vinder efter sidste forlængelse, findes vinderen ved dommere afgørelse. (hantei)

ADVARSLER:
 
Advarsler gives hvis en kæmper handler på følgende måde.
1. anvender ulovlig teknik
2. anvender lovlig teknik som er for hård (hårdkontakt)
3. søger at undgå kamp (flygter)
4. optræder usportsligt (ord og handling)
5. hvis coachen optræder usportsligt (ord og handling)
6. anvende ukontrolleret teknikker som skønnes at kunne skade modstanderen

ADVARSLER
Advarsler tildeles på følgende måde.
1. Chukoku gives ved mindre overtrædelser (Henstilling)
2. Keikkoku gives ved mindre overtrædelser (1. advarsel)
3. Hansoku-chui gives efter keikoku eller ved alvorlige overtrædelser (2. advarsel)
4. Hansoku gives efter hansoku-chui eller ved meget alvorlige overtrædelser (3. advarsel)
(Hansoku medføre diskvalifikation.)
Ved samme overtrædelse gradueres advarslen op. Dvs. en henstilling kan ikke gives flere gange. Har en
Kæmper fået en henstilling og laver samme overtrædelse igen, vil næste step være første advarsel. Osv.
Ved grove overtrædelser kan der skrides til diskvalifikation med samme, hvis dommere panelet skønner
det. Er stillingen uafgjort efter endt kamp og en af kæmper har to advarsler, taber denne kampen.BESKYTTELSE.
Senior mænd:
Vrist og ben beskytter af stof eller blødt plast. (skal anvendes)
Skridt beskytter (Skal anvendes)
Tandbeskytter (må anvendes)

Senior Kvinder:
Vrist og ben beskytter af stof eller blødt plast. (skal anvendes)
Bryst beskyttere BH model (skal anvendes)
Tandbeskytter (må anvendes)
Skridt beskyttere (må anvendes)

Junior Mænd: (16- 17 år.)
Vrist og ben beskyttere af stof eller blødt plast (skal anvendes)
Skridt beskyttere (skal anvendes)
Hjelm af skum/plast (skal anvendes)
Tandbeskyttere (må anvendes)

Junior kvinder: (16- 17 år)
Vrist og ben beskyttere af stof eller blødt plast (skal anvendes)
Bryst beskyttere (skal anvendes)
Hjelm af skum/plast (Skal anvendes)
Tandbeskytter (må anvendes)
Skridt beskyttere (må anvendes)


Drenge ( 9 – 15 år)
Vrist og ben beskyttere af stof eller blødt plast (skal anvendes)
Vest og hjelm af skum/plast (skal anvendes)
Skridt beskytter (skal anvendes)
Tandbeskyttere (må anvendes)

Piger ( 9 – 15 år.)
Vrist og ben beskytter af stof eller blødt plast (skal anvendes)
Vest og hjelm af skum/plast (skal anvendes)
Skridt beskytter (må anvendes)
Tandbeskytter (må anvendes)


Der må ikke anvendes tape til hænder og fødder ved stævne start.(første runde) Opstår der en skade i løbet af stævnet som kræver behandling med tape, for at deltageren kan forsætte, skal dette godkendes af stævne lægen.


TILLADTE OG SCORENDE TEKNIKKER

HOVEDET:
1. Cirkelspark hvor der rammes med over eller underside af foden.
2. Strakte cirkelspark hvor der rammes med over eller undersiden af foden.
For at opnå et helt point kræves det at der er tydelig og god kontakt til det scorende
område samt en god balance. Er der mindre god balance kan der tildeles et ½ point.
(vær opmærksom på at grænsen for om der dømmes point eller advarsel er meget fin)

KROPPEN:
1. Alle former for slag. Kno, håndkant, albue, åben hånd osv.
2. Alle former for sprak. Cirkel, front, side, osv.
For at opnå et helt point skal modstanderne være ukampdygtig i mere end 5 sek.( knock Out)
Er modstanderen ramt men klar inden for 5 sek. Tildeles et ½ point.
Kroppen defineres som det der kan rammes med slag og sprak når modstanderen står med ryggen
op af en mur.

FOD FEJNING:
Fod fejning er tilladt på nedester 1/3 del af under benet. For at opnå point skal der
markeres en teknik i samme bevægelse som fod fejningen udføres.

IKKE TILLADTE TEKNIKKER
1. For hårdkontakt med en lovlig teknik.
2. Slag mod hovedet.
3. Front sprak mod hovedet.
4. Baglæns, side, knæspark mod hovedet
5. Spark med hælen mod hovedet.

KROPPEN:
1. Greb mod tøj
2. Kast af enhver art
3. Skubben
4. Angreb mod hals, nakke, skridt og ryg.

BENENE:
Angreb mod knæ
Angreb mod lår ( lårspark)
Angreb mod liggende modstander


VÆGT OG GRUPPEINDELING
 

DRENGE 9 – 12 ÅR
Vægt -30 -40 +40 Kg

PIGER 9 – 12 ÅR
Vægt – 30 -40 + 40 Kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DRENGE 13- 15 ÅR.
Vægt -55 kg -65 kg +65kg

PIGER 13 – 15 ÅR
Vægt – 45kg -50kg +50kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
JUNIOR MÆND 16- 17 ÅR
( gruppe A+B)
Vægt -70kg -75kg + 75kg

JUNIOR KVINDER 16 – 17 ÅR
( gruppe A+B)
Vægt -55kg -60kg +60kg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENIOR MÆND + 18 ÅR
( gruppe A+B )
Vægt -70kg -80kg +80kg

SENIOR KVINDER + 18 ÅR
( gruppe A+B )
Vægt -60kg - 65kg + 65 kg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


B-GRUPPERNE ER FOR KÆMPERE FRA 10. TIL 4. KYU.
A-GRUPPEN ER FOR KÆMPERE MED 3. KYU
OG OPEFTER. ER DER FOR FÅ TILMELDTE I DE ENKELTE GRUPPER KAN DISSE SLÅS SAMMEN.
GRUPPE ÆNDRINGER VIL FREMGÅ AF KAMPSKEMAER, DER OFFENTLIGGØRES UMIDELBART FØR
STÆVNET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATA REGLER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATA REGLER KOBUDO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAMESHI-WARI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------