W. K. F.

Kumite:

1.For senior herrer  kæmpes der i 3 minutter (både hold og individuel).
Der kæmpes i 2 minutter i kvinde- junior og børnekampe.

2. Kampens tid starter, når kamplederen giver signal til start, og tiden stoppes hver gang kamplederen signaleret stop(YAME).

3. Tidtageren skal tydeligt signalerer, ved hjælp af jøj klokke eller gong-gong, når der er 30 sekunder tilbage af kampen(ét gong) - og når kampen er forbi (to gong).

Resultatet af en kamp bestemmes af den kæmper som scorer 3 IPPON, 6 WAZA-RI, en kombination af de to foregående til en total af SANBON, en opnået afgørelse eller på grund af HANSOKU, SHIKKAKU eller KIKEN pålægges den anden kæmper

1 IPPON er 2 WAZA-ARI værd.

Kata:

1.Katakonkurrence afholdes som hold eller individuelt. Hold kata-konkurrence består af 3 personer på holdet. Hvert hold er enten dame- eller herrehold. Individuel katakonkurrence består af en individuel udførelse i seperate dame- eller herre kategorier.

2. Konkurrencedeltagerne forventes både at kunne udføre SHITEI(obligatoriske) og TOKUI(valgfrie) kata under konkurrencen. Alle kata skal udføres i overenstemmelse med de Karate-do  skoler der er anerkendt i Japan. Der tillades ingen variationer.

Dommerpanel bestående af 3, 5 eller 7 vil blive sammensat af dommerudvalget før hver konkurrence. Der skal foruden af hensyn til afviklingen af konkurrencen, udvælges officials som listeførere og opråbere.

Katakonkurrencen er organiseret i 3 runder. I første runde udvælges 16 deltager, i anden runde 8 deltagereog i tredje runde udvælges vindere og de indbyrdes slutplaceringer.

Hver dommer viser sin bedømmelse med point. Pointtavlen holdes i højre hånd.

Når listeføreren summerer points for hver deltager i en rundem skal højeste og laveste karakter elimineres. I tilfælde af uafgjort i hvilken som helst af runderne, lægges laveste karakter til. Hvis der fortsat er uafgjort, lægges højeste karakter til. I tilfælde af endnu fortsat uafgjort, skal deltagere udføre en kata efter eget valg, de endnu ikke har udført i de indledende runder.