Semi kontaktW. K. F

 

Regler for semikontakt

Kæmpere deles op i klasser efter vægt, grad og køn.

TILLADTE TEKNIKKER.

ALLE TEKNIKKER mod kroppen (fra bælte til hals).
Fodfejninger med undersiden af foden, men det giver kun point hvis fodfejningen bliver fulgt op med en teknik i SAMME BEVÆGELSE. Fodfejninger skal udføres på nederste halvdel af underbenet.
Tilladt er også slag, spark mod arme og skuldre, og i siden.
I siden defineres som de steder man kan ramme hvis modstanderen står med ryggen mod en mur.
ALLE cirkulære spark med over/undersiden af foden er tilladt mod hovedet. Der gives point for spark mod hovedet hvis der er kontakt. Derimod bliver man diskvalificeret hvis man knock outer sin modstander med spark mod hovedet. Det er ikke tilladt at ramme med hælen i hovedet.
 
IKKE TILLADTE TEKNIKKER.

Stød og slag mod hovedet.
Spark under bæltestedet, mod lår og ben.
Greb mod tøj, arme, ben m.m.
Kast af enhver art.
Frontspark, baglæns spark, sidespark, knæspark mod hovedet.
Spark og slag mod hals, nakke, skridt og ryg.
Angreb mod liggende modstander.


SCORING/POINT.
Der kæmpes til max et point eller 2 halve.
En kamp kan endvidere vindes på kampoverlegenhed hvis der ikke er scoret nogen point, eller kan vindes på et halvt point.
Et helt point gives for en ren scoring. Det vil sige et rent cirkulært spark mod hovedet eller knock out mod kroppen.
Et halvt point gives hvis en kæmper er synligt ramt men godt kan fortsætte inden 5 sekunder. Endvidere gives et halvt point hvis en kæmper udfører en fodfejning og i samme bevægelse markerer med en teknik der ikke bliver, eller kan pareres.
Cirkulære spark mod hovedet der ikke går rent ind kan give et halvt point.
KNOCK OUT.
Knock out defineres ved at den ramte ikke er i stand til at genoptage kampen 5 sekunder efter han er ramt. Der vil sige, skal stå på benene ved egen hjælp og ved eget udsagn tilkende give at han vil fortsætte.
TEKNISK KNOCK OUT.
Hvis en kæmper giver op, enten P.G.A. skader, manglende kamplyst eller hans sekundant smider et håndklæde ind i ringen, vinder modstanderen på teknisk knock out.
ADVARSLER/DISKVALIFIKATION.
1 advarsel gives til en kæmper der med vilje søger at undgå kamp, eller hvis han gentagne gange og med vilje træder ud af ringen. Endvidere gives 1 advarsel hvis en kæmper uforsætligt rammer sin modstander med en ikke tilladt teknik og der ikke sker nogen alvorlig skade på modstanderen.
En kæmper diskvalificeres hvis han skader/knockouter sin modstander med en ikke tilladt teknik. I det tilfælde den ramte ønsker og kan fortsætte, gives der 2 advarsler.
På den 3 advarsel diskvalificeres der.
Der kan også diskvalificeres på usportslig optræden.
KAMP TID.
Der kæmpes i 2 minutter.
Hvis der ikke indenfor de 2 minutter er scoret og kampen er dømt uafgjort, fortsættes i yderligere 2 minutter.
Der kan forlænges maximalt 3 gange.